Łącznik obwodnicy Inowrocławia.
W połowie października ruszają pierwsze prace na budowie.

Oznakowano drzewa przeznaczone do wycinki, uzgadniane są ostatnie pozwolenia oraz trwają dalsze prace projektowe.

Dodatkowo na omawianym odcinku przebadano wszystkie stanowiska archeologiczne i przejęto już wszystkie grunty pod inwestycję. Ułatwi to niewątpliwie i przyspieszy wykonawcy prowadzenie prac na budowie.

W związku jednak z planowanymi robotami, kierowcy mogą spodziewać się w najbliższym czasie utrudnień na drodze pomiędzy Borkowem i Gnojnem a w późniejszym okresie również na drodze krajowej nr 25

 

Przypominamy, że prawie 5 km trasa połączy się z wybudowanym prawie 19 km odcinkiem obwodnicy i ominie miasto od północy. Inwestycja zakłada budowę 1 węzła drogowego („Sławęcinek”), pięciu obiektów inżynierskich w tym dwa nad liniami kolejowymi a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych.

Umowę na projekt i budowę II Etapu obwodnicy Inowrocławia podpisano 10 sierpnia 2017 roku a koszt inwestycji to prawie 94 mln. zł

Prace zakończą się pod koniec 2019 roku.