Budowa drogi ekspresowej S7 - zmiana organizacji ruchu lokalnego na odcinku Chęciny - Jędrzejów
.

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu lokalnego w związku z budową drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów planowane jest w dniu 9 października 2017 (poniedziałek).

 

Zmiany wprowadzone zostaną na fragmencie łączącym budowany odcinek S7 z obwodnicą Jędrzejowa. Organizacja nie wpłynie na sposób poruszania się pojazdów po drodze krajowej nr 7 oraz lokalizację włączenia drogi dojazdowej do drogi krajowej. Z uwagi na konieczność wykonania robót niewielkiej korekcie ulegnie jedynie sposób włączenia drogi dojazdowej biegnącej po stronie wschodniej obwodnicy Jędrzejowa, która na fragmencie będzie teraz przebiegać w śladzie wykonanej drogi dojazdowej.