Spotkania informacyjne ws. drogi S10
W celu przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji budowy drogi ekspresowej S-10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz-Toruń) w najbliższych dniach odbędą się spotkania informacyjne mające na celu poinformowanie lokalnej społeczności o planowanym przedsięwzięciu.

Na spotkaniach przedstawiciele Biura projektowego przy udziale GDDKiA zaprezentują kilka wariantów budowy drogi ekspresowej wraz z proponowanym układem sieci dróg serwisowych, a także wskażą możliwe zmiany w obszarze oddziaływania drogi.

 

Plan najbliższych konsultacji społecznych:

16.10.2017 r. godzina 17.00    [zakończone]

Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim

ul. 23 stycznia 7, Solec Kujawski

GDDKiA  GDDKiA  (kliknij aby powiększyć)

 

17.10.2017 r. godzina 17.00 [zakończone]

Aula Gimnazjum w Brzozie

ul. Powstańców Wielkopolskich 31A, Brzoza

GDDKiA  GDDKiA  (kliknij aby powiększyć)

 

18.10.2017 r. godzina 16.00 [zakończone]

Szkoła Podstawowa w Cierpicach
ul. Szkolna 9, Cierpice

GDDKiA  GDDKiA  (kliknij aby powiększyć)

 

W związku z planowanymi spotkaniami informacyjnymi, pragniemy przypomnieć, że w roku 2013 były już prowadzone konsultacje społeczne we wszystkich gminach znajdujących się na trasie przebiegu drogi ekspresowej. Obecne spotkania są organizowane wyłącznie miejscach gdzie nie organizowano ich wcześniej (Brzoza-w związku z rozszerzeniem zakresu prac o rozbudowę dk 25) lub od ostatnich spotkań wprowadzono istotne zmiany w dokumentacji projektowej (Solec Kujawski, Cierpice).

 

GDDKiA 

mapa poglądowa - kliknij aby powększyć