Roczne sprawozdanie z zamówień publicznych za 2009 r.


Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w 2009 r.  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. Nr 175, poz. 1126) zobacz


  2. Wzory do sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2009 r. pobierz - roczne sprawozd o udz zam publ - 2009.DOC  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 741, poz. 1762).  4. Roczne sprawozdanie GDDKiA o udzielonych zamówieniach publicznych w 2009 r. zobacz : Roczne_sprawozdania_-2009.pdf