S19. Warianty na południe od Narwi do oceny

Zaktualizowana dokumentacja drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski – Chlebczyn zostanie przedstawiona 14 listopada bieżącego roku (wtorek) na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w siedzibie GDDKiA Oddział w Białymstoku. Początek spotkania – godzina 10 w Sali konferencyjnej budynku przy ul. Zwycięstwa 2.Biuro projektowe przedstawi zaktualizowane Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe drogi krajowej S19 na odcinku Ploski-Chlebczyn (od Narwi do Bugu) o długości ok. 68 km, wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 66 o długości ok. 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego.