Transport - wyniki działalności


Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do opracowań Głównego Urzędu Statystycznego zawierających aktualne dane statystyczne dotyczące:

  • długości dróg publicznych według kategorii dróg i rodzajów nawierzchni
  • liczby drogowych obiektów inżynierskich na drogach publicznych

 

Dane za rok 2015 zawiera publikacja: „Transport – wyniki działalności w 2016r.”

 

Dane za rok 2016 (tabele w formacie Excel) zawiera publikacja: „Transport – wyniki działalności w 2016r. – suplement”.