Dozór osób i mienia GDDKiA Oddział Zielona Góra


Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

e-mail: amalecka@gddkia.gov.pl lub faksem nr 68 325 34 68 do dnia 22.11.2017 r. do godziny 23:59.

Osoba prowadząca sprawę: Anna Małecka tel. 68 327 10 68

 

Dokumenty do pobrania:

 

GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

   Ogłoszenie o zamówieniu 

 

 

GDDKiA 

 

  OPZ  

 

 

GDDKiA 

 

    Wykaz zamówień 

 

 

GDDKiA 

 

 Wzór umowy

 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy