S17 z dofinansowaniem w ramach POIiŚ 2014-2020

GDDKiA podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu "Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość ww. projektu to ok. 2,2 mld zł, w tym wkład unijny wynosi prawie 1,2 mld zł. Projekt S17 obejmuje budowę 70,49 km dróg ekspresowych. GDDKiA stanie się Beneficjentem łącznie 37 projektów z dofinansowaniem unijnym. W przypadku kolejnych projektów są one w ocenie CUPT lub GDDKiA przygotowuje wnioski o dofinansowanie.GDDKiA

 

Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów

Całkowita wartość projektu:             2 282 411 370,44 PLN

Wydatki kwalifikowane:                    1 386 443 159,38 PLN

w tym dofinansowanie unijne:          1 178 476 685,47 PLN

 

Projekt polega na budowie drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów o długości 58,57 km i drogi ekspresowej S12 o długości 11,92 km wraz z budową: węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (m.in. mostów, wiaduktów, przepustów), oświetlenia i urządzeń BRD, dróg poprzecznych oraz MOP, OUD.

 

Projekt składa się z następujących odcinków:

- Budowa drogi S17 na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na 2 części:

1. Garwolin (koniec obwodnicy) - Gończyce (koniec obwodnicy)

2. Gończyce (koniec obwodnicy) - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego;

- Budowa drogi S17 na odcinku gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła) z podziałem na 3 części:

1. gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem)

2. węzeł „Skrudki” (bez węzła) - węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła)

3. odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy”.

 

Analizowany odcinek drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowany w bazowym korytarzu paneuropejskim TEN-T (Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie, Gdańsk - Warszawa - Lublin - Rzeszów). Przewidziany do budowy w ramach niniejszego Projektu odcinek drogi S12 zlokalizowany jest natomiast w kompleksowym korytarzu TEN-T.

 

Projekt przyczyni się do stworzenia bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T.