Włosi ciągle „w grze” o obwodnicę Łomży

Ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Impresa Pizzarotti z Włoch dokonał 5 marca bieżącego roku białostocki oddział GDDKiA. Stało się tak po uzupełnieniu przez firmę danych dotyczących doświadczenia personelu Wykonawcy, co nakazała w swoim wyroku Krajowa Izba Odwoławcza. Impresa Pizzarotti ma zaprojektować i zbudować odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno tj. zasadniczą część obwodnicy Łomży.Po raz pierwszy wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w dniu 12.12.2017 r. Najniższą cenę spośród 11 startujących podmiotów gospodarczych zaproponowała właśnie firma Impresa Pizzarotti - 442,8 mln zł. (46 proc. ceny zamawiającego). Jednocześnie spełniając wymagane kryteria pozacenowe.

 

Odwołanie

Wybór zakwestionowało inne konsorcjum– PORR S.A. wraz z Unibep S.A., które również startowało w tym przetargu, zarzucając szereg zaniechań przy wyborze oferty. Jednak Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 11.01.2018 r. wydała wyrok uwzględniający odwołanie jedynie w zakresie zarzutu dotyczącego doświadczenia personelu Wykonawcy, przy czym nakazała Zamawiającemu dokonanie powtórnego badania i oceny oferty Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

 

Dowód z Włoch i ponowny wybór

Zamawiający (GDDKiA) w dniu 16.01.2018 r. unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie 29.01.2018 r. wystąpił z zapytaniem do ANAS S.p.A. Area Compartimentale Catania – Zamawiającego z Włoch (na rzecz którego Impresa Pizzarotii wykonywał odcinek Autostrady Katania- Syrakuzy) o podanie informacji dotyczących wykonanych robót wskazanych przez Impresa Pizzarotti & C. S.p.A w zakresie funkcji pełnionej przez osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy. W dniu 15.02.2018 r. Zamawiający otrzymał odpowiedź, która potwierdzała, że osoba ta na wskazanym zadaniu - części 2 (zadanie było podzielone na 3 sekcje) pełniła funkcję Kierownika Budowy.

W dniu 05.03.2018 r. GDDKiA dokonała ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty - Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Wykonawcy mają 10 dni na złożenie odwołania, od wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku braku odwołań i sprawnym przejściu procedury kontroli uprzedniej, podpisanie umowy możliwe będzie w drugiej połowie kwietnia.

 

Kluczowy fragment obwodnicy Łomży

Odcinek nr IV od węzła „Łomża Zachód” do węzła „Kolno” ma ponad 13-kilometrów. To najważniejszy fragment przyszłej obwodnicy Łomży, z 1200-metrowym mostem nad Narwią Zaplanowany został jako dwujezdniowa droga ekspresowa, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z nawierzchnią z betonu cementowego. Przewidziano obciążenie 115 kN/oś, szerokość pasów ruchu 3,5 m., pasów awaryjnych 2,5 m., wreszcie pasa rozdziału o szerokości 5 m. Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla całego zadania, a potem wykonanie inwestycji. Firma ma 31 miesięcy na realizację całego zadania (od daty zawarcia umowy), w tym 15 miesięcy na projektowanie z uzyskaniem decyzji ZRID i 16 miesięcy na roboty z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (nie wliczając okresów zimowych). .