Współpraca z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Dyrektor Oddziału GDDKiA w Olsztynie i Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie podpisali dziś (13 kwietnia 2018 r.) porozumienie określające zasady współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z Warmii i Mazur oraz olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.Dokument ma na celu ujednolicenie procedur na terenie województwa, zobowiązuje PSP w Olsztynie do przekazywania olsztyńskiej GDDKiA danych o zdarzeniach drogowych zaistniałych na drogach krajowych oraz informowania o przewidywanym czasie trwania akcji ratowniczej. GDDKiA zobowiązała się do m.in. informowania PSP o wprowadzanych ograniczeniach w ruchu lub zamykaniu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz wyznaczonych objazdach.

 

Zgodnie z podpisanym porozumieniem bieżąca współpraca GDDKiA z PSP obejmować będzie m.in. współdziałanie podczas działań na drogach krajowych podejmowanych w wyniku zaistniałych zdarzeń drogowych w ramach uprawnień przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, podejmowanie działań mających na celu eliminowanie czynników wpływających na powstawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, współdziałanie w ramach akcji edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym symulacji akcji (ćwiczeń) ratunkowych związanych z występującymi zdarzeniami drogowymi.