Serwis urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Oddziału GDDKiA Zielona Góra.


Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

e-mail: tdalecki@gddkia.gov.pl lub faksem nr 68 325 34 68 do dnia 04.05.2018 r. do godz. 23:59.

 

Osoba prowadząca sprawę:

 

Tomasz Dalecki tel. 68 325 27 90

 

Dokumenty do pobrania:

 

GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzenia rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Projekt umowy 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy