Kolejne programy inwestycji na drogach krajowych Warmii i Mazur zatwierdzone

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji dwa programy inwestycji dla zadań drogowych w województwie warmińsko-mazurskim. Są to zadania związane z rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś. Inwestycje te poprawią również bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.Przebudowa odcinka DK 58 w miejscowości Mierki

 

W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi o dł. 990 m, szerokości jezdni 7 metrów z konstrukcją nawierzchni wzmocnioną do obciążenia 115 kN/oś. Zaplanowano również budowę zatok autobusowych i chodników, co poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu i ułatwi pieszym poruszanie się wzdłuż drogi krajowej. Lata realizacji robót: 2018-2019, szacunkowy łączny koszt inwestycji:  8 mln zł

 

Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 51 koło msc. Dywity

 

W ramach inwestycji powstanie czterowlotowe skrzyżowanie typu średnie rondo wraz z zatokami autobusowymi i chodnikami. Szczegółowy zakres zadania obejmuje:                      

  • budowę skrzyżowania typu rondo
  • budowę zatok autobusowych
  • budowę chodników
  • wyznaczenie bezpiecznych przejść dla pieszych z wyspami azylu
  • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia skrzyżowania
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
  • budowę kanału technologicznego                                                            

Lata realizacji robót: 2020-2021, szacunkowy koszt inwestycji: 4,5 mln zł.