S52 Północna Obwodnica Krakowa, nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty.
W czwartek 5 lipca 2018 r. jako najlepszą komisja przetargowa wskazała ofertę złożoną na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa przez konsorcjum chińsko-polskie: STECOL CORPORATION z Chin oraz Polbud-Pomorze Sp.z o.o. z Polski. Konsorcjum zaoferowało wykonanie zadania w ciągu 47 miesięcy za kwotę 1 289 942 165,64 zł. Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).Przetarg na projekt i budowę obwodnicy został ogłoszony 23.12.2017r. , dwa dni wcześniej 21 grudnia 2017 r. minister Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny dla S52 POK . Po otwarciu ofert 30.04.2018 r. okazało się , że przystąpiło do niego ośmiu wykonawców. Po przeanalizowaniu złożonych ofert wybrano konsorcjum STECOL CORPORATION z Chin oraz Polbud-Pomorze Sp.z o.o. z Polski.

W ramach inwestycji do wykonania jest :
  • zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej S52 długości ok. 12,5 km na odcinku: węzeł Modlnica (z rozbudową węzła) – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
  • uzyskanie wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym niezbędnych zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych;
  • wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą;
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej;
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej

Długość dwujezdniowego odcinka od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice wynosi 12 km 327 m. Każda jezdnia będzie miała po 3 pasy ruchu.

Węzły – Modlnica – dobudowa 4 łącznic
Zielonki - węzeł zespolony, z dwoma rondami, na skrzyżowaniu POK S52 z ulicami : Na Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę i projektowaną Trasą Wolbromską ( projekt ZDW )
Węgrzce – w miejscu skrzyżowania z DK 7 i Al. 29 – listopada
Batowice – w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową 1256 K
3 tunele – pod rzeką Prądnik o długości 870 m, pod wzgórzem w Batowicach o dł. 653 m, pod wzgórzem „Syberia” na terenie Krakowa o dł. 98 m

27 obiektów mostowych, 4 km murów oporowych, 20 km dróg zbiorczych dojazdowych.

Jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r. Północna Obwodnica Krakowa nie była przewidziana w sieci dróg krajowych. Nie była planowana taka droga krajowa. Dopiero zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych, ciągu drogi ekspresowej S52. W piątek 26 sierpnia 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie Program Inwestycyjny dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52.

Już 2 września 2016 r ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie „Koncepcji Programowej” dla tej drogi ekspresowej. Wykonawcą koncepcji została firmą Sweco. Umowa została podpisana w poniedziałek 9 stycznia 2017 r., z udziałem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, a 21 grudnia 2017 r. minister podpisał program inwestycyjny realizacyjny i w ślad za tym GDDKiA Oddział w Krakowie wysyła ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na projekt i realizację S52 Północnej Obwodnicy Krakowa do UE.

Zakończenie robót przy budowie POK S 52 przewidywane jest w 2023 r.

Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie z miasta (A4, DK 79, DK 94, S7,) usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. poj./dobę.