Informacja o podpisaniu umów na nadzór.

W lipcu 2018 r. opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowy na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniami:

1. „Budowa obwodnicy Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46" - umowa zawarta z firmą Inwest-Complex Sp. z o.o. z Gliwic

2. „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40”- zawarta z Konsorcjum firm: Jerzy Bajer Firma Inżynierska Arcus z Krakowa i Integral Sp. o.o. z KatowicFirmy będą sprawować nadzór nad zadaniami o wartości odpowiednio około 40 mln i około 220 mln zł.