S8 Wyszków – Białystok coraz dłuższa

Dzisiaj udostępniono kierowcom, przeszło 9-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województw mazowieckiego i podlaskiego. Tym samym wjeżdżając na obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej dojedziemy do Białegostoku – dwiema jezdniami. W sumie to około 100 kilometrów dwujezdniowej drogi.GDDKiA

Cieszę się, że kierowcy otrzymują kolejny odcinek trasy S8 łączy Białystok z centrum kraju. Dzięki następnym odcinkom, które za kilka tygodni będą również udostępnione, skróci się czas przejazdu i poprawi bezpieczeństwo podróży – podkreśla Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. – Wczoraj podpisaliśmy umowę na kolejny odcinek S61 w ciągu Via Baltica i konsekwentnie realizujemy rządowe inwestycje we wschodniej części Polski.

 

To pierwszy z mazowieckich odcinków S8 prowadzonych przez oddział GDDKiA w Białymstoku, z którego kierowcy mogą korzystać - na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu, która ma obowiązywać do zakończenia wszystkich robót i uzyskania niezbędnych pozwoleń. Powinno to nastąpić do końca sierpnia 2018 roku.

 

Do zakończenia robót – 100 km/h

Jest to podobne rozwiązanie do tego, jakie zastosowano 22 grudnia ubiegłego roku na fragmencie S8 od granicy województw mazowieckiego i podlaskiego do obwodnicy Zambrowa. Podobny jest też powód. Wokół ciągu głównego prowadzone będą prace wykończeniowe. Co za tym idzie, prędkość będzie ograniczona do 100 km/h, a miejscami mogą pojawiać się utrudnienia i dodatkowe ograniczenia związane z wykonywanymi robotami. Chodzi o takie prace jak roboty wykończeniowe i porządkowe dróg serwisowych i lokalnych, przebudowywanych w ramach kontraktu. Co ważne, gotowe są obie jezdnie w ciągu głównym, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie, bariery), jak i te chroniące środowisko (ekrany, większość przejść dla zwierząt).

 

Po starym śladzie

Ponad 9-kilometrowy odcinek od obw. Ostrowi Mazowieckiej do granicy województw realizuje firma POLAQUA. Umowa z wykonawcą została podpisana w lutym 2016, ruch puszczony dzisiaj tj. 20 lipca. Do końca sierpnia wykonawca dokończy pozostałe prace wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i tym samym droga będzie gotowa. Ten fragment biegnie właściwie po starym śladzie DK 8 i łączy się z przeszło 80-kilometrową, częścią drogi ekspresowej S8 w woj. podlaskim.

Z kolei na terenie województwa mazowieckiego w budowie jest jeszcze fragment od S8 od Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej o długości około 29 km (nawierzchnia z betonu cementowego) podzielony na pododcinki: Wyszków – węzeł Poręba (puszczenie ruchu wrzesień/październik br. oraz węzeł Poręba – Ostrów Mazowiecka (koniec sierpnia br.).

 

Odcinek Ostrów Mazowiecka – granica województw w liczbach:

Długość - 9,4 km.,

Przekrój - 2x2 (docelowo 2X3),

Szerokość pasów ruchu – po 3,5 m., szerokość pasów awaryjnych – po 2,5 m., szerokość pasa rozdzielającego – 12 m. Nawierzchnia – bitumiczna;

Dwa węzły drogowe: Podborze, Prosienica; Kategoria ruchu: KR 6 / KR 7; Obciążenie – 115 kN/oś;

Cztery wiadukty drogowe nad trasą główną, jedna kładka dla pieszych dla pieszych, dwa duże przejścia dla zwierząt (górą)

 

Wartość kontraktu wynosi 248,89 mln zł brutto.Odcinek ten ma dofinansowanie ze środków unijnych (POIŚ 2014-2020), które obejmuje 3 odcinki S8 od Wyszkowa aż do granicy województwa i razem wynosi 662,8 mln zł.