Dostawa materiałów biurowych dla GDDKiA w Zielonej Górze Oddział w Zielonej Górze, Rejon w Gorzowie Wlkp., Rejon w Nowej Soli, Rejon w Słubicach, Rejon w Żarach.


Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, za pośrednictwem poczty e-mail: amalecka@gddkia.gov.pl  do dnia 27.07.2018 r. do godziny 23:59.

 

Osoba prowadząca sprawę:

 

Anna Małecka tel. 68 327 10 68 wew. 210

 

Dokumenty do pobrania:

 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy zał nr 1    

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy zał nr 1 A_B 

 

 

GDDKiA 

 

Wzór umowy

 

 

GDDKiA 

 

Wymagania Zamawiającego zał nr 1a