Konsultacje Społeczne

28 lipca 2008


Konsultacje społeczne dla Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o konsultacjach społecznych w sprawie opracowania Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012.Formalne konsultacje społeczne odbędą się w dniach 6-27 sierpnia br. W ramach konsultacji prowadzonych w związku z Prognozą, zostanie przeprowadzony cykl spotkań przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA, Konsultanta oraz administracji samorządowej ze społecznościami lokalnymi, zwłaszcza z instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko gospodarczej działalności człowieka, a także rozwojem infrastruktury drogowej w Polsce.

Konsultacje odbędą się w następujących terminach i miejscach:
- 8 sierpnia br. - Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury, ul.Chałubińskiego 4/6 (dotyczy woj. mazowieckiego i woj. łódzkiego)
- 11 sierpnia br. - Olsztyn, GDDKiA, ul. Warszawska 89 (dotyczy woj. warmińsko-mazurskiego, woj. pomorskiego i woj. śląskiego)
- 18 sierpnia br. - Kraków, GDDKiA, ul. Mogilska 25 (dotyczy woj. małopolskiego, woj. świętokrzyskiego i woj. śląskiego)
- 22 sierpnia br. - Lublin, GDDKiA, ul. Ogrodowa 21 (dotyczy woj. lubelskiego i woj. podkarpackiego)
- 25 sierpnia br. - Poznań, Urząd Wojewódzki, Al. Niepodległości 16/18 (dotyczy woj. wielkopolskiego, woj. kujawsko-pomorskiego, woj. lubuskiego i woj. zachodniopomorskiego)
- 26 sierpnia br. - Wrocław, Urząd Wojewódzki, Plac Powstańców Warszawy 1 (dotyczy woj. dolnośląskiego i woj. opolskiego)

W związku z powyższym już teraz uprzejmie prosimy o przekazywanie Państwa stanowisk, uwag i sugestii dotyczących wpływu na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012. Uwagi i wnioski prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adresy:
prognoza_dla_drog@mi.gov.pl lub prognoza_dla_drog@proeko.pl

Szczegóły dotyczące konsultacji wraz z formularzem zgłoszeniowym będą publikowane na bieżąco na stronie www.mi.gov.pl