Przygotowania do S17 w woj. mazowieckim


Na stronie http://www.drogi.waw.pl/ można śledzić przygotowania do budowy ekspresowej S17 na odcinku przebiegającym przez województwo mazowieckie. Tam też znajdziemy informacje o postępie prac przygotowawczych budowy pozostałych dróg ekspresowych i autostrady A2 na terenie województwa mazowieckiego.