Aneksowano umowę dot. przebudowy DK3 i DK36

Aneksowano termin zakończenia prac przy przebudowie skrzyżowania DK3 i DK36 w Lubinie.W lipcu 2017 roku podpisana została umowa z wykonawcą na realizacje robót w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 3 i 36 w woj. dolnośląskim w m. Lubin”.

 

Więcej informacji zawarte jest TUTAJ.

 

Pierwotny termin zakończenia prac wyznaczony był na sierpień 2018r. W trakcie robót wystąpiły prace nieprzewidziane wynikające ze stanu istniejącej podbudowy drogi. Stwierdzone to zostało, pomimo przeprowadzonych wcześniej odwiertów kontrolnych, po usunięciu starych warstw bitumicznych. W związku z tym termin wykonania robót został aneksowany.

 

Obecnie termin wykonania robót na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 3 i 36 w Lubinie to 12.10.2018 r.