Ograniczenia wakacyjne
Ograniczenia wakacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz innen.jpg zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w okresie od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach:
- w piątki od godziny 18.00 do godziny 22.00
- w soboty od godziny 8.00 do godziny 14.00
- w niedziele od godziny 8.00 do godziny 22.00
oraz
- 14 sierpnia od godziny 18.00 do godziny 22.00
- 15 sierpnia od godziny 8.00 do godziny 22.00
obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.