Spotkanie

19 czerwca 2008


Spotkanie Informacyjne.
GDDKiA Oddział w Lublinie zaprasza zainteresowane firmy na Spotkanie Informacyjne dotyczące wieloletniego, kompleksowego (letniego i zimowego) utrzymania dróg krajowych.

Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału przy ulicy Ogrodowej 21 (sala 124)