Wólka Lubelska - Konsultacje społeczne przebiegu drogi ekspresowej S17/S12 na odcinku Kurów - Lublin - Piaski


konsultacje_wolka_182008_2.JPG Spotkanie w Wólce Lubelskiej rozpoczęło się z opóźnieniem. Otóż sala przygotowana przez Urząd Gminy okazała się za mała by pomieścić wszystkich zainteresowanych. Skorzystano więc z gościnności proboszcza parafii i ponad 150 osób przeszło do sali pod kościołem.


Zbigniew Szepietowski, zastępca dyrektora lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, otwierając spotkanie wyjaśnił dlaczego ponownie prowadzone są konsultacje społeczne i z jakiego powodu pojawił się drugi wariant przebiegu trasy.


konsultacje_wolka_182008_3.JPG - Planowaliśmy w 2009 roku rozpocząć budowę obwodnicy, ale zmieniło się prawo dotyczące przepisów środowiskowych, nakładające obowiązek oceny wariantów przebiegu inwestycji – podkreśla dyr. Szepietowski. – By nie stracić funduszy unijnych musieliśmy zrobić krok w tył i pomimo posiadanej decyzji lokalizacyjnej zaproponować drugi wariant przebiegu trasy. Pracownicy firmy EKKOM opracowali raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Podczas konsultacji możecie Państwo zgłaszać swoje uwagi. Podkreślam, że wciąż uznajemy wariant pierwszy za najlepszy pod względem uwarunkowań społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Jednak to od Państwa zależy, który zostanie wybrany.


Opinie z konsultacji zostaną opracowane przez firmę EKKOM i dołączone do wniosku kierowanego w lutym 2009 roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Po ponownych konsultacjach odbędzie się rozprawa społeczna, która zadecyduje o wyborze trasy.


konsultacje_wolka_182008_5.JPG Pani Aleksandra Zając z firmy EKKOM prezentując raport oddziaływania obu wariantów inwestycji na  środowisko podkreśliła, że nieznacznie lepszy jest wariant drugi. Ze względu na większą odległość od obszarów Natura 2000 w rejonie Bystrzycy Jakubowickiej. Jednak wyniki konsultacji społecznych uwzględniające interes społeczny mieszkańców mogą przeważyć szalę na stronę wariantu pierwszego.


- Popieramy wariant pierwszy - zapewnili chórem mieszkańcy gminy Wólka Lubelska.


Pojawiły się pytania dotyczące samego obszaru Natura 2000, który wciąż jest w planach.


- W takich przypadkach obowiązuje nas zasada przezorności i musimy traktować planowane obszary jako istniejące – podkreślała pani Zając.


Mieszkańcy osiedla Sikorówka pytali się o możliwość odsunięcia od ich domów obwodnicy.


Tego konsultowany raport oddziaływania na środowisko nie przewiduje. Ujęto w nim budowę ekranów dźwiękochłonnych zmniejszających szkodliwe oddziaływanie planowanej trasy szybkiego ruchu.


Terminy kolejnych spotkań:
- 19 grudnia, godz. 17.00 Szkoła Podstawowa w Dysie
- 22 grudnia, godz. 13.00 Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie


 19.12.2008