Umowa na budowę węzła Niepołomice w ciągu A4 została podpisana.
W piątek 28.09.2018 r. podpisano umowę z polsko-litewskim konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. z Warszawy i AKCINẺ BENDROVẺ „KAUNO TILTAI” z Kowna, na budowę węzła Niepołomice w ciągu autostrady A4. Koszt budowy wynosi 41 840 002,93 zł.” Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów, od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 „ zgodnie z umową ma trwać 15 miesięcy od momentu jej podpisania. Do czasu realizacji nie są wliczane okresy zimowe czyli od 15 grudnia do 15 marca.

Zakres budowy obejmuje: budowę węzła w ciągu autostrady A4 dla obsługi wszystkich relacji dla autostrady A4: zjazdów z jezdni autostrady A4 z równoległym pasem wyłączania, wjazdów na jezdnie autostrady A4 z równoległym pasem włączania, jednopasowych łącznic jednokierunkowych dla wszystkich relacji, na drodze wojewódzkiej DW964 budowę dwóch zespolonych rond jednopasowych typu średniego.

Przełożone zostanie koryto rzeki Podłężanki i uregulowane koryto potoku Zakrzowianka z uwagi na zabezpieczenie nasypów drogowych zjazdu z autostrady A4. Przebudowana zostanie sieć uzbrojenia kolidującego z inwestycją: sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, odwodnienia i wzmocnione istniejące podłoże gruntowe. Wybudowana zostanie także sieć oświetlenia węzła drogowego, drogi wojewódzkiej oraz autostrady. Powstaną ekrany akustyczne.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas podpisywania umowy powiedział : węzeł Niepołomice, to inwestycja umożliwiająca dalszy rozwój wschodniej części aglomeracji krakowskiej, bo pozwala kolejnym przedsiębiorcom na dogodną komunikacyjnie lokalizację dla ich firm. Umożliwi rozwój firmom, które już są w niepołomickiej strefie inwestycyjnej. Skróci się droga dojazdu do autostrady i S7, a wiec zaoszczędzone zostaną pieniądze na coś innego.

Codziennie do strefy dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4300 samochodów osobowych. Przewiduje się, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która obecnie zajmuje ok. 500 ha gruntów i pracuje w niej ok. 4500 osób powiększy się i docelowo pracować w niej będzie 8000 osób, co wygeneruje dużo większy ruch pojazdów. Wykonanie węzła Niepołomice ograniczy ruch tranzytowy z węzła Targowisko do strefy ekonomicznej przez Puszczę Niepołomicką ( Obszar Natura 2000 ) i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej DW964.

Po wybudowaniu węzeł drogowy na skrzyżowaniu A4 oraz drogi wojewódzkiej DW964 umożliwi bezpośredni dojazd z autostrady nie tylko do miejscowości bezpośrednio przylegających do autostrady, ale także miejscowości bardziej odległych, które są dużymi skupiskami zabudowy i ludności. Bezpośrednio w rejonie proponowanego węzła znajdują się atrakcyjne turystycznie Wieliczka i Niepołomice. Dalej znajdują się Gdów, Biskupice, Dobczyce, Kłaj. W Wieliczce znajdują się zabytki „klasy 0” (kopalnia soli), w Niepołomicach znajduje się Zamek Królewski, nieopodal puszcza Niepołomicka. W Niepołomicach zlokalizowano strefę ekonomiczną w której znalazło siedzibę wiele firm, producentów różnych branż m.in. firmy: MAN, Coca Cola, Nidec Motors & Actuators, Woodward Governor, Royal Canin, Food Care. Meiller Kipper. Strefa ta ciągle się rozszerza. Wjazd na autostradę w nowym węźle usprawni dojazd do tej strefy ekonomicznej i da możliwość sprawniejszej obsługi generowanego przez nią ruchu.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Inwestorem jest GDDKiA.