Znamy już nadzór dla budowy dwóch odcinków autostrady A1

W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu na dwa końcowe odcinki autostrady A1 w Łódzkiem.Podpisane zostały umowy w firmami, które w imieniu Zamawiającego będą pełniły nadzór inwestorski dla dwóch odcinków autostrady A1 Tuszyn - granica województwa.

W przypadku odcinka "C" Kamieńsk - Radomsko: wybrano konsorcjum firm: Ayesa - Polska i Ayesa - Hiszpania, za cenę 7,9 mln złotych. Z kolei odcinek "D" Radomsko - granica województwa będzie nadzorowało konsorcjum złożone z firm: Drogowa Trasa Średnicowa i INKO Consulting za cenę 6,72 mln złotych.