Z obwodnicy Kielc bezpośrednio na odcinek S7 Chęciny - Brzegi - zmiana organizacji ruchu na węźle Kielce Południe
W dniu 26 października 2018 planowane jest przełożenie ruchu na fragment drogi ekspresowej S7 między węzłem Kielce Południe w Chęcinach, a otwartym już odcinkiem drogi ekspresowej S7 Chęciny – Brzegi. Budowana droga ekspresowa S7 Chęciny-Jędrzejów będzie w niemal połowie otwarta dla kierowców. Koniec uciążliwego objazdu w Chęcinach.

Kierowcom udostępniony zostanie około kilometrowy, ale bardzo ważny dla poprawy płynności ruchu fragment drogi ekspresowej S7. Dzięki bezpośredniemu połączeniu węzła Kielce Południe w Chęcinach z otwartym we wrześniu 9-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej Chęciny – Brzegi, kierowcy nie będą musieli już korzystać z uciążliwego objazdu przez trzy kolejne ronda w okolicy Chęcin, co znacznie poprawi płynność ruchu i skróci czas przejazdu między Warszawą, Kielcami i Krakowem. W obrębie węzła Kielce Południe wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu, co oznacza, że otwarte zostaną zamknięte wcześniej na czas robót łącznice. Zapewniony będzie płynny wjazd z ekspresowej obwodnicy Kielc na odcinek S7 od Chęcin w stronę Krakowa. To szczególnie ważne przed pierwszymi dniami listopada, kiedy natężenie ruchu gwałtowanie wzrasta.

 

Po zmianie organizacji ruchu kierowcy będą mogli korzystać z około 10-kilometrów drogi ekspresowej S7 od Chęcin do Brzegów, a wiec z blisko połowy odcinka Chęciny – Jędrzejów. Na kolejnym 7-kilometrowym fragmencie budowanej trasy od Brzegów w kierunku Jędrzejowa ułożona została już ostatnia warstwa nawierzchni SMA. Aktualnie wykonawca kontynuuje tam prace wykończeniowe, roboty przy drogach dojazdowych, miejscu obsługi podróżnych i infrastrukturze towarzyszącej. Odcinek ten planowany jest do udostępnienia kierowcom w następnej kolejności. Na ostatnim planowanym do otwarcia 4-kilometrowym odcinku trasy S7 biegnącym po śladzie drogi istniejącej przed samym Jędrzejowem, jezdnia wschodnia, którą odbywa się ruch, ma przedostatnią warstwę nawierzchni. Trwa budowa kilometrowego fragmentu jezdni zachodniej, na pozostałym ułożona została ostatnia warstwa ścieralna nawierzchni.

 

 

Wprowadzanie zmiany organizacji ruchu planowane jest stopniowo od godzin przedpołudniowych. Z uwagi na warunki pogodowe może nastąpić zmiana harmonogramu wprowadzenia nowej organizacji ruchu.