Zmiana organizacji ruchu na S7 umożliwi prace na drogach lokalnych w okolicach Chęcin
Od 26 października 2018 można korzystać z ekspresowego połączenia węzła Kielce Południe w Chęcinach z 9-kilometrowym odcinkiem drogi S7 z Chęcin do Brzegów. Po przełożeniu ruchu tranzytowego na drogę ekspresową wykonawca przystąpił do remontu równoległego fragmentu dawnej drogi krajowej nr 7 i kontynuacji robót na nowej drodze dojazdowej w tym rejonie.

Kierowcom udostępniony został około kilometrowy, ale bardzo ważny dla poprawy płynności ruchu fragment drogi ekspresowej S7. Dzięki bezpośredniemu połączeniu węzła Kielce Południe w Chęcinach z otwartym we wrześniu 9-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej Chęciny – Brzegi, kierowcy nie muszą korzystać z uciążliwego objazdu przez trzy kolejne ronda w okolicy Chęcin, co znacznie poprawiło płynność ruchu tranzytowego i skróciło czas przejazdu między Warszawą, Kielcami i Krakowem. W obrębie węzła Kielce Południe wprowadzono docelową organizację ruchu, co oznacza, że otwarte zostały wszystkie łącznice. Zapewniony został płynny wjazd z ekspresowej obwodnicy Kielc na odcinek S7 od Chęcin w stronę Krakowa.

 

W związku z przełożeniem ruchu tranzytowego na ciąg główny S7 odciążone zostały drogi lokalne w rejonie Chęcin. Zgodnie z planem wykonawca inwestycji mógł przystąpić w tym rejonie do remontu fragmentu dawnej drogi krajowej nr 7 po zachodniej stronie trasy ekspresowej oraz dokończenia robót na fragmencie nowej drogi lokalnej. Prace na drogach lokalnych będą wymagały okresowych zmian organizacji ruchu, wprowadzania ruchu wahadłowego lub zamykania krótkich fragmentów dróg z wyznaczaniem lokalnych objazdów. Apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na zmieniające się tymczasowe oznakowanie na drogach lokalnych.