Biuro Organizacyjno - Administracyjne


Odpowiada za zapewnienie sprawnego funkcjonowania GDDKiA, w tym optymalizację procesu obiegu dokumentów oraz optymalizację kosztów zakupu i utrzymania majątku rzeczowego. Zapewnia obsługę ekonomiczno-finansowej GDDKiA, organizację procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz odpowiada za warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w GDDKiA.

 

Dyrektor Biura
Zbigniew Miłek

 

Zastępca Dyrektora

 

 

Główny Księgowy

Anna Cieślak

 

Kontakt:

Tel.: +48 22 375 88 29

Fax.:+48 22 375 88 29

E-mail.: sekretariatBOA@gddkia.gov.pl