Zespół do spraw Środowiska


Odpowiada za zapewnienie zgodnego z przepisami, w zakresie ochrony środowiska i dóbr kultury, przygotowanie, realizację i eksploatację inwestycji drogowych, w tym optymalizację czasu i kosztów wykonywania dokumentacji środowiskowej i badań archeologicznych oraz optymalizację rozwiązań technicznych w zakresie ochrony środowiska.

 

Kierująca Zespołem

Monika Tuszyńska

 

Kontakt:

Tel.: +48 22 375 86 53

E-mail.: sjablecka@gddkia.gov.pl