Ogłoszono przetargi na budowę ponad 24 kilometrowej drogi DK78

Po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej katowicki oddział GDDKiA ogłosił przetargi na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78.Trasę obwodnic wyznaczono wzdłuż DK78 przez powiaty: będziński i zawierciański; przez miejscowości: Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec.

 

Inwestycja podzielona została na dwa zadania:

Pierwsze, Siewierz–Poręba–Zawiercie (Kromołów), będzie mieć 16,7 km długości. W ramach tego fragmentu powstać mają m.in. dwa węzły: „Kuźnica” i „Kromołów” oraz siedem wiaduktów i cztery mosty.

Drugie zadanie, w Zawierciu (Kromołów–Żerkowice), będzie mieć 7,6 km długości, a na trasie powstaną m.in. cztery wiadukty.

 

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i Buduj” w latach 2019-2023.

 

Postępowania przetargowe prowadzone będą w trybie przetargu nieograniczonego. Przy ocenie ofert złożonych w ramach przetargów kryterium ceny otrzyma wagę 60 pkt, a kryteria poza cenowe 40 pkt. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy i nie krótszym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji robót nie będzie wliczało się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

 

Dwujezdniowe obwodnice Zawiercia oraz Poręby w ciągu drogi krajowej nr 78 połączą się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. Droga krajowa nr 78 komunikuje sąsiadujące miejscowości m.in. z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Obwodnica umożliwi ominięcie śródmieści, a tym samym odciążenie mieszkańców od uciążliwość ruchu samochodowego - głownie pojazdów ciężarowych.

 

GDDKiA