A4 Rzeszów Zachód - Rzeszów Północ


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- Oddział – Rzeszów

- długość - 4,01 km

- obecny etap – inwestycja oddana do ruchu 

- lata realizacji – 2010 - 2013

 

1.etap zrealizowany:

07.04.2010 - data uzyskania decyzji ZRID

- 22.04.2010 - data podpisania umowy na roboty. Wykonawca robót - konsorcjum firm:

Lider: Radko Sp. z o.o., Partner: AUTOSTRADA WSCHODNIA Sp. z o.o. i PUNJ LLOYD LTD.

09.12.2009 - data podpisania umowy na nadzór

19.05.2010 - data przekazania placu budowy

21.05.2010 - data rozpoczęcia robót

08.09.2012 - zakończenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego

14.06.2012 - data zakończenia robót (wartość  zrealizowanych robót  na dzień 25.05.2012  – około  218 000 000,00 zł , co stanowiło (ok. 51,04 % ) zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto).

 

Kontynuacja budowy autostrady A4, na odcinku Rzeszów Zachód – Rzeszów Północ:

Po odstąpieniu od umowy z pierwszym Wykonawcą, został ogłoszony ponownie przetarg na dokończenie budowy autostrady A4 na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ. Otwarcie ofert nastąpiło 16 października 2012.

- 01.02.2013 - data podpisania umowy na kontynuację robót. Wykonawca: Budimex S.A.

10.01.2013 - data podpisania umowy na nadzór

01.03.2013 - data przekazania placu budowy

01.03.2013 - data rozpoczęcia robót

- 30.10.2013 - otwarcie odcinka dla ruchu w zakresie ciągu głównego A4 (wartość  zrealizowanych robót  na dzień 30.10.2013 – około  138 000 000,00 zł, co stanowiło (ok. 64,03 % ) zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto).

 

II. Opis inwestycji

Budowa autostrady A4, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Północ oraz drogi ekspresowej S19, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza jest projektem  współfinansowanym ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 30 czerwca 2010 r. podpisano umowę o dofinansowaniu tej inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja zlokalizowania jest na terenie województwa podkarpackiego. Stanowi część autostrady A4 łączącej Niemcy (przebiega od dawnego przejścia granicznego do Niemiec Jędrzychowice-Ludwigsdorf koło Zgorzelca) z Ukrainą (przejście graniczne Korczowa).

 

1.Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna: A,

- prędkość projektowa: 120 km/h,

- ilość pasów ruchu: 2x2

- szerokość pasa ruchu: 3,75 m,

- szerokość pasa awaryjnego: 3,0 m,

- szerokość pasa dzielącego: 12 m (w tym szerokość rezerwy na dodatkowy pas ruchu 2x 3,75),

- szerokość pobocza gruntowego: 1,25 ÷ 2,00 m

- obciążenie dopuszczalne osi: 115 kN/oś,

- kategoria ruchu: KR6

 

2.Zakres inwestycji

- Roboty drogowe:

- budowę A4 – 4,01 km

- budowę węzła „Rzeszów Zachód”

- budowę  Obwodu Utrzymania Autostrady

- budowę dróg dojazdowych i wewnętrznych, zapewniających obsługę przyległego terenu

- przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Obiekty inżynierskie (szt. 8):

8 obiektów tj. mosty, wiadukty i przejścia dla zwierząt, w tym:

- Wiadukt autostradowy WA-151

- Wiadukt autostradowy WA-155

- Most autostradowy MA-153

- Most autostradowy MA-154

- Wiadukt drogowy WD-152

- Wiadukt drogowy WD-3

- Przejście dla zwierząt PZ-155a

- Przejazd gospodarczy PG-1a