Spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odcinku od granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – Łuków

UWAGA Dodatkowe spotkanie we wtorek 18 grudnia w Gołaszynie.

W związku z planowaną rozbudową DK63 do samorządów trafiły materiały informacyjne dotyczące inwestycji. Na przyszły poniedziałek, wtorek i czwartek zaplanowano spotkania z mieszkańcami podczas których projektanci omówią proponowane rozwiązania. Wnioski zebrane podczas spotkań informacyjnych zostaną przeanalizowane przez wykonawcę dokumentacji projektowej, a uzasadnione i zaakceptowane przez GDDKiA zostaną wprowadzone do opracowania.W poniedziałek 17 grudnia o godz. 16 do Urzędu Miasta w Łukowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 zapraszamy mieszkańców z terenu miasta i gminy Łuków. We wtorek podobne spotkanie o godz. 16 odbędzie się w Zespole Szkół w Gołaszynie (Gołaszyn 29). Natomiast 20 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Starych Okninach 45 spotkamy się z mieszkańcami gminy Wiśniew.

Na spotkaniach zostaną wyłożone „Zeszyty uwag i wniosków”, w których poprzez wypełnienie specjalnego formularza będzie można składać uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych. Formularz wniosku może być złożony urzędach gmin lub miasta albo przesłany pocztą tradycyjną na adres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, bądź na adres e-mail: asiudym@gddkia.gov.pl.

Przypomnijmy, że DK63 od granicy z woj. mazowieckim do Łukowa zostanie gruntownie przebudowana. Nadal będzie to droga jednojezdniowa, z pasami ruchu o szerokości 3,5 m, a na odcinkach zabudowanych na środku jezdni pojawi się dodatkowy pas manewrowy. W terenie zabudowanym zaprojektowano chodniki, których występowanie dostosowane jest do istniejących budynków. Na obszarach poza terenem zabudowanym chodniki i wyznaczone przejścia dla pieszych z azylem komunikują zatoki autobusowe leżące po obu stronach drogi. Po zachodniej stronie drogi, na całej długości przebudowywanego odcinka, zaprojektowano ścieżkę rowerową. Zakres inwestycji obejmuje również przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych. W projekcie przewidziano budowę miejsca do zawracania pojazdów ciężarowych, autobusów szkolnych oraz pojazdów utrzymania i służb komunalnych oraz stanowisk do kontroli i ważenia pojazdów w postaci zatok oddzielnych dla każdego kierunku ruchu.

Rozbudowa DK63 zaplanowana jest na lata 2020-2022

GDDKiA 

Plany sytuacyjne

Ulotka informacyjna

Formularz wniosku