Nowe inwestycje drogowe skierowane do realizacji

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 185 mln zł. Dwa zadania dotyczą Podkarpacia.Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w związku z budową wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Chmielów oraz montaż znaków aktywnych D-6 z doświetleniem przejść dla pieszych przy szkołach w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Kamień to dwa zadania, które Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji.  


1. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w m. Chmielów - Zadanie obejmuje ok. 420 m odcinek DK 9, na którym zaplanowano budowę wiaduktu, wykonanie i rozbiórkę objazdu tymczasowego o długości około 200 m z wiaduktem tymczasowym o długości ok. 21 m, przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1113 o długości około 600 m (pod wiaduktem i na długości przebudowy dojazdów), a także wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości około 220 m.

Realizacja: lata 2019 - 2020

2. Montaż znaków aktywnych D-6 w m. Kamień - W ramach inwestycji powstanie dodatkowe oznakowanie i oświetlenie 2 przejść dla pieszych znakiem aktywnym D-6 w terenie zabudowanym.

Realizacja: 2019 r.

 

Żródło: MI