Konsultacje społeczne dotyczące budowy obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79.
W dniach 17.12.2018 r. i 19. 2018 r. odbywać się będą spotkania informacyjno – konsultacyjne z mieszkańcami miejscowości położonych w gminach Zabierzów i Wielka Wieś, przez które przebiegać będzie obwodnica Zabierzowa, w ciągu drogi krajowej nr 79.17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 konsultacje odbędą się w miejscowości Modlnica przy ul. Świętego Wojciecha 60.

19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 16.00, w miejscowości Zabierzów w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 1 będą konsultacje dla mieszkańców miejscowości: Rudawa, Zabierzów, Brzezie, Niegoszowice, Brzezinki i Więckowice.

Na spotkaniach zaprezentowany zostanie projekt obwodnicy. Będzie też można zgłaszać uwagi dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych. Konsultacje odbywają się na etapie przygotowania Koncepcji Programowej inwestycji.

Inwestycja obejmuje swym zakresem budowę:
  • obwodnicy miejscowości Zabierzów na dk 79 (po stronie północnej), klasy GP o długości 10,17 km, która omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze,
  • 3 skrzyżowań,
  • tunelu dwukomorowego (na odc. I) z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku pod starodrożem drogi krajowej o długości 370 m,
  • 13 obiektów mostowych.