O budowie obwodnicy Zabierzowa na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych.
Dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne odbyły się w tym tygodniu z mieszkańcami gminy Zabierzów. Dotyczyły budowy obwodnicy Zabierzowa, w ciągu drogi krajowej nr 79. Z materiałami o inwestycji można się także zapoznać na stronie internetowej http://dk79-zabierzow.pl/.W poniedziałek 17 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w miejscowości Modlnica, gminie Wielka Wieś, natomiast 19 grudnia spotkanie z mieszkańcami w Urzędzie Gminy Zabierzów. Rozwiązania projektowe na etapie koncepcji inwestycji przedstawił projektant. Można było zadawać szczegółowe pytania pracownikom GDDKiA.

Nie tylko osoby, które przychodzą na spotkania, ale wszyscy zainteresowani, mogą się zapoznać z dokumentacją, która jest dostępna na stronie http://dk79-zabierzow.pl/. W zakładce materiały graficzne, oprócz planów sytuacyjnych jest też formularz wniosków, który każdy może wypełnić.