S11 pierwsze spotkania informacyjne z mieszkańcami za nami.

W dniach 9 i 10 stycznia br. odbyły się Spotkania informacyjne z mieszkańcami (tzw. konsultacje społeczne) dla przyszłej drogi ekspresowej S11 na odcinku Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. 

Na spotkaniach obecni byli przedstawiciele GDDKiA, Projektanci, Władze Samorządowe oraz zainteresowani mieszkańcy. Zostały zaprezentowane oraz omówione warianty przebiegu drogi S11 wraz z obsługa komunikacyjną terenu przyległego. Każdy z uczestników spotkań otrzymał Ankietę w celu wyrażenia opinii na temat preferencji dotyczących przebiegu trasy, jak również zgłoszenia uwag oraz wniosków co do proponowanych rozwiązań projektowych. Ankiety dostępne są także w siedzibach Urzędów Miast i Gmin, jak również na stronach internetowych. Każdy z mieszkańców, który nie uczestniczył w spotkaniu a chce wyrazić swoje zdanie, może pobrać i wypełnić taką Ankietę. Ankiety można złożyć w terminie 14 dni od spotkania we właściwym terenowo Urzędzie, bądź przesłać pocztą bezpośrednio na adres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu lub na adres e-mail: sekretariat.poznan@gddkia.gov.pl

 

 

GDDKiA  

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

Poniżej przedstawiamy materiały prezentowane podczas spotkań informacyjnych tj. plan orientacyjny, plany sytuacyjne, jak również wizualizacje obrazujące przebiegi poszczególnych wariantów drogi, ankietę oraz ulotkę informacyjną.

 

GDDKiA

Plan orientacyjny 

 

GDDKiA

Plan sytuacyjny wariant 1 cz.1. 

 

GDDKiA

Plan sytuacyjny wariant 1 cz. 2.

 

GDDKiA

Plan sytuacyjny wariant 2 cz.1

 

GDDKiA

Plan sytuacyjny wariant 2 cz.2

 

GDDKiA

Plan sytuacyjny wariant 3 cz.1

GDDKiA

Plan sytuacyjny wariant 3 cz.2.

 

GDDKiA

Ulotka str. 1 

 

GDDKiA

Ulotka str. 2 

 

Ankieta  spotkania informacyjne Rogoźno - Oborniki

 

Ankieta spotkania informacyjne Suchy Las

 

Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową:  https://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_wielkopolskie  gdzie można znaleść aktualne informacje na temat realizowanych inwestycji.