Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) - najważniejsze liczby z dotychczasowej realizacji

W ramach realizacji PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) ogłosiliśmy już 176 postępowań przetargowych na roboty budowlane o łącznej długości 2257,9, km. Podpisaliśmy 165 umów na roboty budowlane o łącznej długości 2122,1 km i wartości ok. 70 mld zł, z czego do ruchu udostępniliśmy kierowcom ponad 725 km nowych dróg.Stan obecny

W całym procesie budowania nowych dróg szybkiego ruchu w Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji do etapu finalnego, jakim są roboty drogowe i nadzór nad ich realizacją. Wykwalifikowana kadra pracowników skutecznie realizuje między innymi Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

 

Na wszystkich autostradach i drogach ekspresowych trwa zaawansowany proces inwestycyjny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządzą siecią dróg krajowych o długości 17 657 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 3730,7 km na co składa się 1638,5 km autostrad i 2092,2 km dróg ekspresowych. Do 2023 r. te liczby znacząco wzrosną.

 

GDDKiA

 

 

PBDK na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 240 odcinków dróg na ponad 3300 km, z czego dotychczas udostępniono kierowcom ponad 725 km nowych dróg.

W przygotowaniu jest 2831,7 km dróg. W trakcie postępowań przetargowych jest 11 zadań o łącznej długości 135,8 km, a w realizacji jest 113 zadań o łącznej długości 1396,4 km.

 

GDDKiA

 

Wykorzystanie środków UE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest beneficjentem 88 projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

 

Obecnie podpisanych jest 49 umów o dofinansowanie dla projektów unijnych, których beneficjentem jest właśnie GDDKiA. Łączna wartość całkowita projektów dofinasowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to ok. 61,8 mld zł.

 

Koszty kwalifikowalne wynoszą łącznie ok. 36,1 mld zł a wkład unijny to blisko 30,7 mld zł.

Przekłada się to na 73% środków UE przeznaczonych dla GDDKiA w ramach POIiŚ. Do końca tego roku planujemy podpisać kolejnych 11 umów i tym samym powinniśmy osiągnąć poziom 90% zakontraktowanych środków UE, które mamy do dyspozycji w obecnej perspektywie finansowej.

 

Zasilenie KFD z tytułu refundacji przekracza na dziś kwotę 22 mld zł.

 

PBDK na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) - plany i założenia

Zaktualizowany w lipcu 2017 r. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą
do 2025 r.) zakłada wybudowanie 3262,7 km, w tym:

- 253,2 km autostrad,

- 2568,7 km dróg ekspresowych,

- 43 obwodnic o łącznej długości 445,8 km.

Wydatki na realizację Programu zostały podniesione ze 107 mld zł do 135 mld zł.

 

Budowa dróg jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

 

GDDKiA