S19 Pokażą plany dodatkowego wariantu

Dokumentacja drogi ekspresowej S19 na odcinku Sokółka – Korycin, ale w dodatkowym wariancie 5, tj. na odcinku Sokółka – Czarna Białostocka – Wasilków – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz, zostanie przedstawiona 18 lutego 2019 roku na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Początek spotkania – godzina 10.00 w Sali konferencyjnej nr 1 w siedzibie GDDKiA Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 2.Planowany odcinek drogi ekspresowej S19 ma długość ok. 51 km i jest poprowadzony w przybliżeniu tak, jak wygląda dzisiejszy przebieg DK19 (z ominięciem Sokółki, miejscowości Straż i Czarna Białostocka).

Biuro projektowe, AECOM POLSKA Sp. z o.o., przedstawi na spotkaniu zaprojektowane rozwiązania techniczne zawarte w Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym drogi ekspresowej S19 na analizowanym odcinku.