BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S11 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, w ramach przygotowywania dokumentacji niezbędnej dla uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizację drogi ekspresowej S 11 w województwie śląskim, zamieszcza informacje o rozważanych  wariantach przebiegu drogi.

Mapy z naniesionymi wariantami przebiegu S11 pokazują wersję roboczą, która będzie modyfikowana i uszczegółowiana w miarę uzyskiwania szczegółowych informacji dotyczących na przykład:

 • inwentaryzacji przyrodniczej,
 • stanu zagospodarowania terenu, wniosków samorządów terytorialnych,
 • opinii właściwych zarządców dróg, postulatów mieszkańców i ich organizacji,
 • uwarunkowań artykułowanych przez zainteresowane podmioty, instytucje i organy administracji.

Udostępniane mapy, ze względu na ich roboczy charakter, są oznaczone datą wskazującą jaki stan prac obrazują, lecz nie zawierają szczegółów, które będą konieczne w ostatecznej wersji.

 

Podkreślamy, że kolejne wersje map mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

 

W celu ułatwienia i uporządkowania pozyskiwania informacji zamieszczamy formularz kontaktowy z wykonawcą opracowania, który osoby pragnące wypowiedzieć się na temat przebiegu drogi mogą pobrać i przesłać w dowolny sposób.

 

Podstawowe informacje

 1. Droga ekspresowa S11 zaczyna się w Kołobrzegu, zaś kończy się na autostradzie A1 (węzeł w Piekarach Śląskich). Odcinek w woj. śląskim ma swój początek w Sierakowie Śląskim.
 2. W wyniku przetargu nieograniczonego, tut. Oddział, w dniu 09.10.2018 r. zawarł umowę z firmą COMPLEX PROJEKT Sp. z o. o. Biuro Projektowo - Konsultingowe, ul. Armii Krajowej 6, 40-698 Katowice (obecny adres siedziby Biura: ul. Ligocka 103 bud. 8, 40-568 Katowice), na wykonanie zadania pod nazwą: „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. śląskim”
 3. Podstawowym dokumentem umożliwiającym realizację drogi ekspresowej jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydawana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
 4. W ramach wyżej wspomnianej umowy przewiduje się między innymi:
 • przeprowadzenie spotkań z władzami gmin
 • odbycie spotkań informacyjnych z mieszkańcami w poszczególnych gminach
 • sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • skompletowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


AKTUALIZACJA:

Załączamy aktualne plany, według stanu prac na dzień 10.10.2019 roku.

 

 

Pliki do pobrania