Wydawnictwo „Cmentarzysko z epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12"

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przy ul. Więziennej 6 opublikował nowe wydawnictwa pn. „Cmentarzysko z epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski tomy 1-3”.To są początkowe tomy monograficznego cyklu opracowań, wyników kilkuletnich badań ratowniczych prowadzonych na ciałopalnym cmentarzysku łużyckiej kultury pól popielnicowych w Domasławiu, pow. wrocławski, stanowisko 10/11/12. Pierwsze trzy tomy obejmują katalog i tablice obiektów z nekropolii z okresu halsztackiego wczesnej epoki żelaza, kolejne będę poświęcone analizie pozyskanych źródeł.

Badania ratownicze na stanowisku w Domasławiu były prowadzone przez Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN przy Oddziale Wrocławskim na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ramach inwestycji pn. „Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8”, która realizowana była w latach 2008 - 2011.

W czasie badań w Domasławiu odsłonięto ponad 1000 obiektów związanych z cmentarzyskiem, z wczesnego okresu epoki żelaza, w tym około 800 grobów ciałopalnych. W prawie 300 jamach grobowych zbudowane zostały czworokątne drewniane komory. Z pochówków pozyskano ponad 9000 naczyń i przedmiotów ceramicznych, kilkadziesiąt tysięcy fragmentów ceramiki, około 3000 przedmiotów metalowych, szklanych, bursztynowych, kamiennych i kościanych, jak i kilkaset nieokreślonych fragmentów przedmiotów brązowych lub żelaznych, często zniszczonych na stosie. Wyróżniające się rozmiarami i bogactwem wyposażenia halsztackie obiekty, szczególnie groby komorowe z licznymi wyrobami importowanymi, jak i lokalnymi, świadczą o szerokiej wymianie dóbr „luksusowych”, nadrzędnej roli elit wzbogacających się na handlu lub go kontrolujących w rym regionie, kontaktach ponadregionalnych mających wpływ na organizację społeczną, obrządek pogrzebowy, ideologię, po rytuały i „mody”. Uzyskane wyniki badań na stanowisku Domasław stanowią podstawę do weryfikacji dotychczasowego obrazu kultury w rejonie Europy Środkowej.

Książki zostały wydane przez Fundację Przyjaciół IAEPAN oraz przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Wydanie tomów zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych" finansowanego z „Funduszu Promocji Kultury". Jednostką nadzorującą zadanie jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Publikacja dostępna jest w wolnym dostępie w sieci internet, w postaci pliku PDF: 

- tom 1 - dostępny TUTAJ 

- tom 2 - dostępny TUTAJ    

- tom 3 - dostępny TUTAJ 

 

Publikacja dostępna jest także w Wydziale Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Ponadto należy nadmienić, że prezentowane powyżej tomy są niejako kontynuacją publikacji z roku 2017 pod tytułem „Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat".

 

Celem tej publikacji jest prezentacja kolekcji malowanej ceramiki o wysokich walorach artystycznych, unikatowej w skali europejskiej. Zaprezentowany został największy w Polsce zbiór tego rodzaju zabytków (382 sztuki), zawierający nie tylko naczynia, ale także inne niespotykane dotąd na naszych ziemiach artefakty, m.in. unikatowy malowany model wozu. Odkrycie tak dużej liczby bardzo dobrze zachowanego zbioru ceramiki malowanej stało się znakomitą okazją również do podjęcia badań specjalistycznych nad tą grupą zabytków. Zakres tematyki publikacji obejmuje kwestie wytwarzania, konserwacji i roli ceramiki malowanej w obrzędowości pogrzebowej ludności wczesnej epoki żelaza, jak też w obrazie kultury społeczeństw wczesnej epoki żelaza zamieszkujących wtedy tereny Śląska i przyległej części Wielkopolski.

 

Publikacja jest dostępna dla wszystkich w wolnym dostępie w sieci internet, w postaci pliku PDF TUTAJ

 

Zapraszamy do lektury!