Archeologiczne odkrycie przy rozbudowie drogi w ciągu DK45
Na co najmniej kilkusetletni pochówek ludzki natrafiono w trakcie prac związanych z rozbudową DK45 na odc. Reńska Wieś-Większyce-Poborszów

Szczątki odkryto w południowej części Komorna, w gminie Reńska Wieś. Część umieszczona była w trumnach, część w jamach grobowych.

Po przeprowadzeniu analiz okazało się, że wśród szczątków rozpoznano kości należące do co najmniej 21 osób w różnym wieku. Dzięki szczegółowej inwentaryzacji materiału  kostnego udało się rozpoznać kości co najmniej 11 osób dorosłych i 10 dzieci. Trudno doprecyzować czas ich pochówków z powodu braku elementów datujących. Prawdopodobnie zostali pogrzebani na przestrzeni XVI – XVIII wieku.

Odkryte podczas prac szczątki ludzkie zostaną ostatecznie pogrzebane na cmentarzu parafialnym w Komornie.