Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia OC zarządcy drogi


Formularz zgłoszenia szkody 

 

Szkody likwidowane są przez Oddziały GDDKiA właściwe ze względu na miejsce wystąpienia szkody lub przez adres poczty elektronicznej e-mail Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o.: szkody3@maxima-fides.pl (kontakt telefoniczny: 42 636 64 98 wew. 38).

Szkodę można zgłosić również telefonicznie na infolinię ubezpieczyciela:

- nr tel: 801 00 22 88,
- dla telefonów komórkowych nr tel: 22 203 27 01

 

nr. polisy OC: 1301N00002710/2020