200 lat Centralnej Administracji Drogowej


GDDKiA

 

Ten rok jest szczególny dla polskiego drogownictwa. Mija 200 lat od powołania Jeneralnej Dyrekcji Dróg i Mostów w Królestwie Polskim, Centralnej Administracji Drogowej, której kontynuatorem działań jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

Przez te 200 lat potrzeby korzystających z pracy drogowców napędzały naukowców, konstruktorów, inżynierów, techników, mechaników, laborantów, drogomistrzów, dróżników i robotników.

 

Bez zaangażowania i współpracy społeczności, szarwarków, czynów społecznych nie udałoby się wypracować wspólnego dobra jakim są niewątpliwie drogi i infrastruktura wokół nich.

 

Jesteśmy dumni, że możemy wykazać swoje korzenie, tradycje i rozwój na przestrzeni wieków. Przypomnieć zasłużonych poprzedników, ich służbę dla Polski i społeczeństwa. Podkreślić, że rozpoczęta 200 lat temu misja nadal trwa, mimo zmiany pokoleń. Dwa stulecia pracy nad kształtem obecnego drogownictwa, to połączenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, wspartego ustawodawstwem, produkcją, badaniami i dążeniami do zabezpieczenia potrzeb społeczeństwa, sadzone w czasach burzliwych, pełnych zmian, zniszczeń i niedoborów, ograniczeń.

 

Wykorzystamy ten rok na przypomnienie tego wszystkiego co się na Nasze drogowe DZIŚ złożyło. Jest to wspólny uroczysty dwusetny rok drogowców i użytkowników dróg do świętowania którego zapraszamy.