Cykliczne spotkania u Wojewody Mazowieckiego


Od kilku lat Wojewoda Mazowiecki organizuje cykliczne spotkania dotyczące realizowanych inwestycji drogowych i kolejowych na terenie województwa mazowieckiego. W comiesięcznych spotkaniach uczestniczą dyrektorzy i przedstawiciele instytucji takich jak: GDDKiA, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, miasto stołeczne Warszawa, Wojewódzki Konserwator Zabytków, PKP PLK oraz służby Wojewody Mazowieckiego.

Celem narad jest usprawnienie realizacji inwestycji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad omawia każde zadanie, które obecnie jest na etapie przygotowania lub budowy. Bezpośrednia rozmowa z przedstawicielami instytucji, które są zaangażowane w proces inwestycyjny pozwala na sprawne wydawanie decyzji, uzgodnień a niejednokrotnie też pozwala uniknąć zatorów czy problemów.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane w miesiącu marcu br.