Plan postępowań o udzielenie zamówień - GDDKiA Oddział w Rzeszowie


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 (27.02.2019 r.)

 

KOREKTA nr 1 Planu zamówień (7.05.2019 r.)

 

KOREKTA nr 2 Planu zamówień (12.07.2019 r.)

 

KOREKTA nr 3 Planu zamówień (17.09.2019 r.)

 

KOREKTA nr 4 Planu zamówień (10.12.2019 r.)