Obwodnica Myśliborza w ciągu DK26


 I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – 3,4 km

- obecny etap – w realizacji

- planowane lata realizacji – 2019 - 2021

- wartość projektu: 47,4 mln zł

 

etap zrealizowany:

decyzja środowiskowa: 06.05.2008

decyzja ZRID: 06.05.2009

ogłoszenie przetargu na budowę: 23.11.2018

podpisanie umowy na budowę: 14.05.2019

 

etap w realizacji:

roboty budowlane

 

Plan orientacyjny:

GDDKiA