Wznowienie prac przy remoncie nawierzchni DK8 przez Marki
Na 14 marca zaplanowano spotkanie komisji, która zdecyduje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu co tym samym umożliwi wznowienie prac.

Czasowa organizacja ruchu wprowadzona. Jezdnia do Warszawy została zamknięta. Ruch w obu kierunkach odbywa się po jezdni w kierunku Białegostoku.

 

GDDKiA 

Zmiany w organizacji ruchu będą polegały na zamknięciu jezdni w kierunku Warszawy, na odcinku od ul. Gajówka do węzła Marki. Kierowcy będą mieli do dyspozycji w obu kierunkach jezdnię prowadzącą do Białegostoku.

 

Wykonawca wznowienie prac związanych z remontem nawierzchni rozpocznie od regulacji studzienek i ułożenia nawierzchni na mostach nad rzekami: Długą i Czarną. Kolejny etap to położenie ostatniej warstwy nawierzchni (ścieralnej) na całym odcinku drogi oraz wymalowanie oznakowania poziomego. Po zakończeniu tych robót ograniczenia w ruchu będą występowały lokalnie przy obiektach nad rzekami: Długą i Czarną na jezdni w stronę Białegostoku oraz przy ul. Gajówka na jezdni w stronę Warszawy, gdzie wykonawca będzie kończył pozostałe prace.

 

Planowany termin zakończenia remontu to 31.05.2019 r.