Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP „Potok Mały”, kat. III Postępowanie nr Ki.D-3.630.1.2019.jr
Przedmiotem postępowania jest wybór podmiotu, który wydzierżawi nieruchomość zlokalizowaną w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP „Potok Mały”, kat. III, na której będzie prowadzona działalność związana z obsługą ruchu, w formie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP). Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego: GDDKiA Oddział w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45 w pokoju nr 40 (kancelaria) nie później niż do dnia 15.07.2019r. do godziny 9:30. W odniesieniu do ofert przesyłanych za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierska decyduje data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Wydzierżawiającego.