Rozbudowa Autostrady A2 na odcinku Poznań Zachód- Poznań Krzesiny.

Od 18 marca br. rozpoczną się prace związane z dobudową trzeciego pasa na 16 kilometrowym odcinku autostrady A2  w Poznaniu. Do ich podjęcia zobowiązany jest  Koncesjonariusz (Autostrada Wielkopolska SA) w związku z przekroczeniem poziomu swobody ruchu na wyżej wymienionym odcinku.  Prace potrwają do  połowy 2020 roku i będą realizowane etapowo.GDDKiA jest zarządcą autostrady A2 w ograniczonym zakresie z uwagi na obowiązującą umowę Koncesyjną oraz przepisy ustawy o drogach publicznych. Wynika z nich, że pełnienie funkcji Inwestora należy wyłącznie do AW SA. To do jej praw i obowiązków należy przeprowadzenie procesu inwestycyjnego polegającego na rozbudowie 16 kilometrowego odcinka A2.

 

W procesie uzgodnień  dotyczących realizacji w/w zadania brali udział przedstawiciele poznańskiego Oddziału GDDKiA, Policji, Zarządców Dróg wszystkich szczebli, Samorządów oraz Koncesjonariusza i Wykonawcy. 

Plac budowy został przekazany Wykonawcy wybranemu przez AW SA, którym jest  konsorcjum A2Route Sp. z o.o. (Strabag Polska Sp. z o.o., KI One SA.) i to on odpowiada za prawidłowe i czytelne oznakowanie terenu budowy.

 

GDDKiA w sposób ciągły będzie prowadzić nadzór i monitoring  nad prawidłowym przebiegiem inwestycji. Wszelkie uwagi należy kierować do Wykonawcy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rozbudowy A2 znajdziecie Państwo na stronie Koncesjonariusza: www.autostrada-a2.pl

 

Schematy organizacji ruchu:

GDDKiA

 

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

Prezentacja dotycząca rozbudowy A2

 

 

Źródło materiałów: Autostrada Wielkopolska SA.