Koniec przerwy zimowej na budowie obwodnicy Sanoka (DK28)

15 marca zakończyła się tzw. przerwa zimowa na kontraktach realizowanych przez GDDKiA w regionie, w tym na budowie obwodnicy Sanoka. Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca przywrócił pełne zaangażowanie na terenie budowy oraz rozpoczął prace na wszystkich frontach robót.Choć obowiązywanie ujętej w umowie tzw. przerwy zimowej daje wykonawcy prawo do całkowitego wstrzymania prac, firma budująca obwodnicę Sanoka korzystała ze sprzyjających warunków atmosferycznych i prowadziła prace, którym nie przeszkadzała zimowa aura.

 

Aktualnie zaawansowanie wszystkich robót wynosi ogółem 55%, z czego: roboty drogowe 54%, roboty mostowe 62%, roboty branżowe 47%.

 

Na najbliższy tydzień zaplanowano roboty drogowe w zakresie kontynuowania wykopów i nasypów, umocnienia skarp oraz humusowania, a także roboty branżowe takie jak: wykonywanie kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia drogowego na rondach i łączniku ul. Okulickiego oraz przebudowa sieci teletechnicznej.

Wykonawca realizuje także prace na obiektach inżynierskich:

- wiadukt drogowy WD-1: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, mury z gruntu zbrojonego, montaż krawężników oraz desek gzymsowych, wykonanie stożków  i kap chodnikowych;

- most drogowy MD-10: Montaż kotew naklejanych, montaż krawężników, wykonanie zasypki konstrukcyjnej;

- most drogowy MD-2: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, montaż krawężników oraz desek gzymsowych;

- most drogowy MD-5: montaż desek gzymsowych, wykonanie papy pod kapy chodnikowe, montaż dylatacji;

- most drogowy MD-5A: wykonanie hydroizolacji z papy na UN oraz płycie przejściowej;

- PP-6.1E: wykonanie gzymsów, wykonanie fundamentu pod bariery;

- PM-10: wykonanie fundamentu pod bariery;

- PM-2.1 wykonanie gzymsów;

- most drogowy MD-6: mury z gruntu zbrojonego; płyta odciążeniowa, zasypka konstrukcyjna;

- wiadukt drogowy WD-8: wykonanie papy pod kapy chodnikowe, wykonanie stożków;

- most drogowy MD-7: montaż kotew wklejanych, płyta przejściowa, wykonanie stożków, montaż desek gzymsowych i krawężników.

 

Umowa na projekt i budowę obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28, o wartości 139 909 727,58 PLN, została podpisana 9.02.2016 r. Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2017 roku. Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiektów na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi. Zakończenie robót planowane jest końcem bieżącego roku.

GDDKiA