Kolejne spotkanie w sprawie wstępnych przebiegów S11, tym razem w Gminie Budzyń.

Dzisiaj na godz. 15.00 zapraszamy mieszkańców Gminy Budzyń do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Rogozińskiej 52 na spotkanie z Projektantem oraz przedstawicielami GDDKiA.  Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z zaprojektowanymi wariantami przebiegu drogi S11 wraz z obsługą komunikacyjną terenu przyległego (naniesionymi na ortofotomapy), jak również wyrazić w ankietach opinie na temat preferencji dot. przebiegu drogi. Ponadto w Ankiecie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych. Ankiety dostępne będą podczas spotkania oraz stronach internetowych Urzędów Miast i Gmin, jak również w ich siedzibach. Wypełnioną Ankietę będzie można złożyć w trakcie spotkań informacyjnych, bądź w terminie 14 dni od spotkania we właściwym terenowo Urzędzie. Może zostać również przesłana pocztą bezpośrednio na adres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, bądź na adres e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl.

 

W przyszłym tygodniu odbęda się spotkania w Rogoźnie oraz Ryczywole. 

 

Ankieta dotycząca Gminy Budzyń

 

Ankieta dotycząca Gminy Rogoźno

 

Ankieta dotycząca Gminy Ryczywół

 

 

Materiały informacyjne będą dostępne również na stronach internetowych Urzędów Miast i Gmin oraz na stronie internetowej : www.gddkia.gov.pl

 Plan sytuacyjny dla wariantu 1 

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

 

 

 Plan sytuacyjny dla wariantu 1a 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

 Plan sytuacyjny dla wariantu 2 

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie : https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32586/Zapraszamy-na-spotkania-informacyjne-dla-S11-na-odcinku-Ujscie-Oborniki